Raportti: Bitcoin leviää sinne, missä sille on eniten tarvetta

Yhdysvaltalainen teknologiapuolen monialayhtiö Block (ex. Square) julkaisi viime vuonna yhdessä Wakefield Researchin kanssa tekemänsä maailmanlaajuisen selvityksen bitcoinin käytöstä ja omaksumisesta. Selvityksen mukaan bitcoin erottuu kryptovaluuttojen keskuudesta edukseen ja bitcointietoisuus vaikuttaa mielikuvaan siitä ja sen mahdollisuuksista.1

Block on vastaikään julkaissut jatkotutkimuksen, jonka mukaan optimismi bitcoinin suhteen on viime vuoden tapahtumista huolimatta keskimäärin korkeammalla tasolla kuin skeptisismi. Tutkimukseen osallistui 6 600 aikuista 15 suurehkosta maasta, joiden väestö edustaa yli puolta maailman väestöstä.

“Ne, jotka ovat edelleen optimistisia, näkevät selvästi, että bitcoinin hyöty on muutakin kuin keino tehdä spekulatiivisia sijoituksia, ja he ottavat sen osaksi jokapäiväistä elämäänsä”, Blockin julkaisemassa lehdistötiedotteessa huomautettiin. Kyselytutkimukseen vastanneiden keskuudessa raha- ja tuottovetoisissa vastauksissa olikin nähtävissä merkittävin lasku. Kehittyvissä talouksissa bitcoinin arvolupaus onkin vahvasti liittynyt spekulaatioon ja sen mahdollisuuksiin sijoitussalkun hajauttamiskeinona, mutta ei maksuvälineenä tai suojautumisena hallintoa vastaan. Kehittyneissä ja kehittyvissä talouksissa syyt bitcoinin omistamiselle ovat siis olleet hyvin erilaiset, mikä todennäköisesti ilmenee myös muutoksina siihen suhtautumisessa. Alla olevasta kuviosta näkee, miten suhtautuminen on muuttunut vuosien 2022 ja 2023 välillä.

Kuvio 1. Yleinen suhtautuminen bitcoiniin vuosien 2022 ja 2023 alussa ja vuosimuutos. Lähde: Block

Tutkimuksessa selvitettiin myös ihmisten suhtautumista yksityisyyden ja toiminnallisuuksien väliseen suhteeseen. Vastanneista valtaosa suosi hieman yksityisyyttä hieman toiminnallisuuksien kustannuksella, mutta Kiina ja Vietnam olivat poikkeuksia. Vastaajista yli puolet kaipasi ennemmin yksityisyyttä kuin parempia toiminnallisuuksia, kun taas hieman alle puolet halusi selvästi enemmän toiminnallisuuksia kuin yksityisyydensuojaa. Eräiden kehittyvien talouksien osalta huoli yksityisyydestä oli erityisen suuri, joka saattaa liittyä maiden oikeusjärjestelmien ja lainsäädännön epäselvyyksiin, hallinnon epävakauteen tai epäluottamukseen keskusvaltaa kohtaan.

Kuvio 2. Yksityisyyden ja toiminnallisuuksien välinen tasapainottelu. Lähde: Block

Blockin kyselytutkimuksen mukaan kansainvälisten rahansiirtojen, optimismin ja bitcoinin käyttöhalukkuuden välillä on kiinteä suhde, kuten kuviosta 3 ilmenee. Kyselyyn vastanneiden joukosta 45 % kertoi tehneensä tai saaneensa kansainvälisiä rahansiirtoja, joka on vahvasti yhteydessä myös maan demografiaan ja työvoiman liikkuvuuden kanssa. Esimerkiksi japanilaisista vastaajista lähes kukaan ei käytä kansainvälisiä rahansiirtoja, kun taas intialaisista 40 % ja vietnamilaisista 52 % kertoi tehneensä ja vastaanottaneensa kansainvälisiä rahansiirtoja. Niiden joukosta, jotka kertoivat joskus olleensa tekemisissä kansainvälisten rahansiirtojen kanssa, lähes 9 % ilmoitti omistavansa bitcoinia (vs. 0,7 % niistä omisti bitcoinia, jotka eivät ole olleet tekemisissä kansainvälisten rahansiirtojen kanssa).

Kuvio 3. Tarve käyttää kansainvälisiä rahansiirtoja on yhteydessä bitcoiniin liittyvien myönteisten asenteiden kanssa. Lähde: Block

Ne vastaajat, jotka olivat olleet tekemisissä kansainvälisten rahansiirtojen kanssa, olivat huomattavasti muita optimistisempia bitcoinin suhteen. Ero oli erityisen suuri niiden välillä, jotka eivät käytä kansainvälisiä rahansiirtoja lainkaan ja niiden, jotka sekä tekevät että vastaanottavat kansainvälisiä rahansiirtoja. Lisäksi selvityksessä palajstui, että nämä vastaajat olivat yleensä ottaen enemmän huolissaan yksityisyydestä verrattuna niihin vastaajiin, jotka eivät tee rahansiirtoja.

Selvityksessä tarkasteltiin myös Intian, Kiinan, Vietnamin, Argentiinan, Brasilian, Meksikon, Japanin, Pohjois-Amerikan ja Euroopan taloudellisia ja regulatiivisia oloja. Blockin selvitys osoittaa jälleen kerran, että vauraissa länsimaissa bitcoinin ja muiden kryptovarojen omistamiseen liittyy pääosin sijoitusmotiivi ja tuotto-/hajautushalu, kun taas kehittyvissä talouksissa bitcoin palvelee ennemmin sitä käyttäviä ennemmin suojautumiskeinona ja käytännön arvonsiirtovälineenä. Japanilaisten skeptisyys bitcoinin suhteen vaikuttaa liittyvän voimakkaasti Japanin pankkijärjestelmän, talouden ja yhteiskunnan kestävyyteen ja ihmisten luottamukseen, kun taas esimerkiksi Intiassa ja Vietnamissa elävät kohtaavat erilaiset vallitsevat realiteetit.

Pikkuhiljaa, sitten yhtäkkiä.

-tb


Tässä materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot, kaaviot, arviot ja ennusteet ovat kirjoittajan valikoimia, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä kirjoittaja tai muukaan taho sitoudu päivittämään muutoksia materiaaliin. Materiaali ei väitä välittävänsä täydellistä tai ehdottoman oikeaa kokonaiskuvaa siinä kuvatuista asioista. Kirjoitus ei ole sijoitussuositus tai -neuvontaa. Menneet tapahtumat tai asiat eivät ole tae tulevista tapahtumista tai asioista. Don’t trust, verify. Do your own research.

  1. J. Coghlan (2022). The more you know about Bitcoin, the more optimistic you are: Block survey. Cointelegraph, 1 Jun. Accessed: 29 Sep 2023. ↩︎

Vastaanota uusimmat näkemyksemme sähköpostitse

What the heck is CARE?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mollis, lectus sit amet scelerisque cursus, tortor ipsum consectetur quam, eget sagittis mi mauris dictum diam. Suspendisse tempus feugiat pharetra. Nulla luctus malesuada nisl, molestie pharetra nisl condimentum at. Suspendisse id finibus tortor, et aliquet urna. Duis et ex arcu. Nunc in faucibus sem, sit amet tincidunt enim.

Mauris pellentesque finibus ex at eleifend. Pellentesque et magna vel arcu mattis hendrerit. Phasellus sed interdum nibh. Suspendisse vehicula tortor at blandit laoreet.

What the heck is Proof Of Work?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mollis, lectus sit amet scelerisque cursus, tortor ipsum consectetur quam, eget sagittis mi mauris dictum diam. Suspendisse tempus feugiat pharetra. Nulla luctus malesuada nisl, molestie pharetra nisl condimentum at. Suspendisse id finibus tortor, et aliquet urna. Duis et ex arcu. Nunc in faucibus sem, sit amet tincidunt enim.

Mauris pellentesque finibus ex at eleifend. Pellentesque et magna vel arcu mattis hendrerit. Phasellus sed interdum nibh. Suspendisse vehicula tortor at blandit laoreet.