Pikakommentti: Grayscale Investments v. SEC

Eilen 29. elokuuta 2023 alkuillasta Suomen aikaan saatiin todellinen jymy-yllätys Atlantin takaa.

Columbian piirikunnan valitustuomioistuin julisti kauan aikaa odotetun ratkaisunsa Grayscale Investments v. SEC -oikeustapauksessa.

Tapaus noteerattiin laajasti kansainvälisessä talouslehdistössä, jossa tapausta on puitu laajasti. Asia koski SEC:in hylkäysperusteita Grayscale Bitcoin Trustin (GBTC) muuntamisesta spot bitcoin ETF:ksi eli pörssinoteeratuksi rahastosta, jonka vuoksi Grayscale haastoi SEC:n oikeuteen ja on käynyt nyt oikeutta SEC:tä vastaan noin vuoden ajan. Yksi SEC:n aiemmassa hylkäyspäätöksessä esille nousseista keskeisistä seikoista liittyi spot-kryptomarkkinoiden manipuloitavuusalttiuteen.

Lisätietoa Grayscalesta

Grayscale on toiminut kryptomarkkinoilla vuodesta 2013 ja ollut osa Digital Currency Groupia vuodesta 2015. He lanseerasivat GBTC:n jo vuonna 2015 ja kyse oli Yhdysvalloissa ensimmäisestä säännellyillä markkinoilla OTC-kaupankäynnin kohteena olevista trustirakenteisista bitcoin-sijoitusvälineistä. Grayscale on yrittänyt muuntaa GBTC:n ETF:ksi jo kahteen otteeseen, mutta SEC on toistuvasti hylännyt hakemukset. Grayscale on yksi maailman suurimmista kryptovarainhoitajista, jonka palvelutarjooma on laajentunut myös muihin kryptovaroihin ja niihin liittyviin oheispalveluihin. GBTC on ollut yhtiön tärkein tulonlähde jo vuosien ajan.

Valitustuomioistuin asettui ratkaisussaan yksimielisesti (3–0) kantajan eli Grayscalen puolelle, ja katsoi, että SEC:llä ei ole päteviä perusteita käsitellä GBTC:tä muihin sijoitustuotteisiin verrattuna poikkeavalla tavalla. SEC on nimittäin aiemmin hyväksynyt useita futuuripohjaisia (bitcoin) ETF-tuotteita ja jopa 2x-vivutettuja futuuripohjaisia bitcoin ETF:iä, mutta spot bitcoin ETF:ää se ei ole vielä toistaiseksi hyväksynyt. SEC:n kielteinen suhtautuminen on perustunut sen näkemykseen siitä, että futuuri- ja spot-markkinoilla manipuloitavuus ja manipuloinnin määrä eroavat olennaisesti toisistaan. Tuomioistuin piti SEC:in hylkäystä “mielivaltaisena ja sattumanvaraisena”.

Akateeminen tutkimusnäyttö bitcoinin spot-markkinoiden manipuloinnista on jäänyt varsin heikoksi. Vaihtoehtoinen hypoteesi – bitcoinilla on aitoa kysyntää ja osa kysynnästä on peruskysyntää ja osa spekulatiivista kysyntää – on jäänyt aiemmin viranomaisten ja tutkijoiden tarkastelussa varsin vähäiselle huomiolle, koska ainoa “uskottava” selitys bitcoinin hinnan räjähdysmäiselle hinnannousulle viime vuosien kuluessa näyttää olleen, että pieni “kryptojengi” hallitsee bitcoinin hintaa.

Kukaan tuskin kiistää sitä, että eri markkinoilla tapahtuu manipulaatiota ja muunlaista epäilyttävää toimintaa, mutta ei kukaan ole vaatinut osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoihin sidoksissa olevien sijoitustuotteiden kieltämistä toisinaan ilmenevän manipuloinnin vuoksi. Toisaalta Grayscale toimitti oikeudelle todistusaineistoa, jonka mukaan CME-futuurihinnat korreloivat spot-markkinoiden kanssa 99,9-prosenttisesti.

Columbian piirikunnan valitustuomioistuin asettui ratkaisussaan SEC:n aiemmin esittämiä spekulatiivisia selityksiä vastaan:

[Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssi]komissio ei ole ottanut huomioon spot- ja futuurimarkkinoiden välistä ilmeistä taloudellista ja matemaattista suhdetta, joten sen [aiemmin Grayscalelle antama hylkäyspäätös] ei täytä perusteltua [engl. reasoned] päätöksentekoa koskevia vaatimuksia.1

Tuomioistuin asettui päätöksessään Grayscalen puolelle, mutta se ei velvoittanut SEC:iä hyväksymään GBTC:n muuntamista ETF:ksi. Päätös on kuitenkin osoitus siitä, että SEC:in aiempi hylkäyspäätös oli perusteeton ja näin ollen SEC:in on pakko ottaa Grayscalen hakemus uudelleen käsittelyyn yhdessä muiden hakemusten kanssa. Samalla tuomioistuimen ratkaisu antaa osviittaa sille, että SEC:in tärkein hylkäysargumentti – spot-markkinoiden oletettu manipuloitavuus – on tavalla tai toisella kehystettävä uudelleen tai siitä on luovuttava. Kyse ei ole enää legalese-kikkailuista, vaan siitä, että tuomioistuin näkee keskeisen SEC:in antaman perusteen GBTC:n konversion hylkäämiselle ETF:ksi kestämättömänä.

Kuva 1. Ote tuomioistuimen päätöksestä Lähde: Joe Carlasare

Tuomioistuimen ratkaisu on takaisku SEC:lle, koska se ei voi enää vedota aiemmin esittämäänsä kieltoperustaan.

SEC:llä on jatkoa ajatellen käytännössä kaksi etenemistapaa:

  1. Turvautua uudelleenkuulemiseen, valitusoikeuteen ja jatkaa oikeustaistelua eri tavoin ja/tai
  2. Hyväksyä päätös sellaisenaan ja luopua taistelusta: “Olemme tästä asiasta eri mieltä, mutta noudatamme tuomioistuimen ratkaisua ja noudatamme voimassaolevaa lainsäädäntöä ja sen tulkintaa.”

Jos SEC hyväksyy päätöksen sellaisenaan, se avaa jälleen uusia pohdittavia aiheita: pitääkö etsiä uusia hylkäysperusteita, jotta GBTC:n konversioprosessia voidaan vielä viivästyttää, vai hyväksytäänkö Grayscalen GBTC:n konversio osana muita spot-ETF-hakemuksia viimeistään ensi vuoden puolella? Jos SEC valitsee uuden perusteen ja jatkaa taistelua – ehkä jotain aivan mielivaltaista – pidän todennäköisenä, että oikeustaistelu jatkuu ja poliittinen paine SEC:iä vastaan voi käydä kovaksi. Kysymys ei nimittäin ole yksinomaan siitä, että SEC on jatkuvasti viivästyttänyt spot bitcoin ETF -hakemuksia ja lopulta hylännyt ne, vaan myös siitä, että spot bitcoin ETF:lle on kysyntää (vrt. isot ETF-talot), se olisi sääntelynmukainen tuoteratkaisu (vrt. valvontasopimukset, sijoittajansuoja jne.) ja sitä pidetään tärkeänä mm. offshore-kryptotoimijoiden aiheuttamien riskien vähentämiseksi (vrt. AlamedaFTX-fiasko viime vuodelta). Taustalla on myös usko siihen, että institutionaaliset sijoittajat kaipaavat ja haluavat fyysisen ETF-ratkaisun.

SEC tarkastelee hakemuksia ja antaa päätöksiä kuluvan viikon perjantaina. Seuraavina jonossa ovat BlackRockin, Bitwisen, WisdomTreen ja Invescon hakemukset. Olisi todella yllättävää, jos SEC päätyisi hyväksymään jo nyt spot ETF -hakemuksia, ja siksi voi pitää hyvin epätodennäköisenä, että “valli murtuu” ja spot bitcoin ETF olisi kuluvan vuoden aikana tarjolla Yhdysvalloissa. Toisaalta on mahdollista, että SEC tekee jotain “erikoista” puolustaakseen asemiaan ja näkökantojaan. Tässä skenaariossa SEC voisi esimerkiksi puuttua futuuripohjaisten bitcoin ETF:iin ja yrittää osoittaa, että koska valitustuomioistuimen ratkaisussa sanottiin hintojen korreloivan keskenään, niin todennäköisesti jossain mielessä myös futuurimarkkinoita manipuloidaan. Tämä on kaukaa haettu argumentti, mutta täysin mahdollista.

SEC:llä on edelleen toimivaltansa puitteissa viivästyttää hakemuksia ja lopullisia päätöksiä saadaan odottaa aina ensi vuoden alkumetreille asti. Columbian piirikunnan valitustuomioistuimen päätös on kuitenkin myönteinen kehityskulku ja saattaa lisätä todennäköisyyttä sille, että Yhdysvaltain markkinoille lanseerattava spot bitcoin ETF on enää vain ajan kysymys. Monet arvioivat, että spot bitcoin ETF on avain bitcoinin institutionaalisen omaksumisen kannalta ja tästä on puhuttu useampaan otteeseen.

Nyt SEC:llä on 45 päivää aikaa vaatia uudelleenkuuleminen asiaa koskien, jonka jälkeen valitustuomioistuin antaa lopulliset lauselmat ja jatko-ohjeet.

Taulukko 1. Bitcoin spot ETF -hakemusten oleelliset päivämäärät. Lähde: James Seyffart, Bloomberg Intelligence

Tarkastelemme tämän päätöksen aiheuttamia markkinareaktioita tarkemmin tämän viikon Wealth-uutiskirjeessä. Lyhyesti sanottakoon, että markkinareaktio oli odotuksiemme mukaisesti kautta linjan hyvin myönteinen.

Pikkuhiljaa, sitten yhtäkkiä.

-ik & tb


Tässä materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot, kaaviot, arviot ja ennusteet ovat kirjoittajan valikoimia, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä kirjoittaja tai muukaan taho sitoudu päivittämään muutoksia materiaaliin. Materiaali ei väitä välittävänsä täydellistä tai ehdottoman oikeaa kokonaiskuvaa. Kirjoitus ei ole sijoitussuositus tai -neuvontaa. Don’t trust, verify. Do your own research.

Onko sinulla kysyttävää, askarruttaako jokin asia tai haluatko antaa meille palautetta? Ota yhteyttä!

  1. https://www.reuters.com/legal/us-court-says-sec-wrong-deny-grayscales-spot-bitcoin-etf-proposal-2023-08-29/ ↩︎

Vastaanota uusimmat näkemyksemme sähköpostitse

What the heck is CARE?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mollis, lectus sit amet scelerisque cursus, tortor ipsum consectetur quam, eget sagittis mi mauris dictum diam. Suspendisse tempus feugiat pharetra. Nulla luctus malesuada nisl, molestie pharetra nisl condimentum at. Suspendisse id finibus tortor, et aliquet urna. Duis et ex arcu. Nunc in faucibus sem, sit amet tincidunt enim.

Mauris pellentesque finibus ex at eleifend. Pellentesque et magna vel arcu mattis hendrerit. Phasellus sed interdum nibh. Suspendisse vehicula tortor at blandit laoreet.

What the heck is Proof Of Work?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mollis, lectus sit amet scelerisque cursus, tortor ipsum consectetur quam, eget sagittis mi mauris dictum diam. Suspendisse tempus feugiat pharetra. Nulla luctus malesuada nisl, molestie pharetra nisl condimentum at. Suspendisse id finibus tortor, et aliquet urna. Duis et ex arcu. Nunc in faucibus sem, sit amet tincidunt enim.

Mauris pellentesque finibus ex at eleifend. Pellentesque et magna vel arcu mattis hendrerit. Phasellus sed interdum nibh. Suspendisse vehicula tortor at blandit laoreet.