Kommentti: Laskentateho on kohinaa, vaikeusasteen säätö on signaali

Bitcoinlouhijoiden kustannuspaineet vaikuttavat olleen elo- ja syyskuussa jälleen kasvu-uralla, sillä louhinnan keskimääräiset kustannukset ja bitcoinin keskimääräinen markkinahinta ovat olleet viime aikoina varsin lähellä toisiaan.

Tämä näkyy muun muassa arvioitaessa louhintatulojen ja tuotantokustannusten välistä keskimääräistä suhdetta, jonka valossa louhintatulot ja tuotantokustannukset ovat juuri nyt hyvin lähellä toisiaan.

Kaikki louhijat eivät kohtaa samanlaista kustannuspainetta, mutta elo-syyskuussa louhijat näyttivät olleen hetkellisesti myyntilaidalla. Louhinta on armotonta kilpailua, joten niiden tärkein kilpailuetu on varmistaa mahdollisimman edullinen energialähde.

Kuvio 1. Tunnistettujen louhijoiden nettovirrat pörsseihin ja pörsseistä vuoden 2023 aikana. Lähde: CryptoQuant

Bitcoinin vaikeusaste on jatkanut kasvuaan lähes koko kuluneen vuoden ajan ja pidemmällä aikavälillä tarkastellen vaikeuaste on kasvanut trendinomaisesti aina kesäkuusta 2021 alkaen. Vaikeusasteen säätö on keino, jonka avulla Bitcoin-verkossa varmistetaan se, että lohkotuotanto pysyy 10 minuutin tavoiteaikataulussa.

Noin kahden viikon eli tarkalleen ottaen 2016 lohkon välein vaikeuaste säätyy hieman ylös- tai alaspäin riippuen siitä, kuinka nopeasti lohkoja on aiemmalla lohkokaudella tuotettu. Jos lohkoja on tuotettu 10 minuutin tavoiteaikataulua nopeammin, vaikeusaste kasvaa; ja jos lohkoja on tuotettu 10 minuutin tavoiteaikataulua hitaammin, vaikeusaste laskee.

Kuvio 2. Louhijoiden kapitulaatioriski eri mittarein. Lähde: Glassnode

Viimeisin vaikeuasteen säätö koettiin 6. syyskuuta. Tällöin vaikeusaste laski -2,65 %, koska lohkotuotanto oli 2016 aiemman lohkon kuluessa nopeampaa kuin 10 minuutin tavoiteaikataulu.

Vaikeuasteen alentuminen voidaan siis suoraan palauttaa verkon kokonaislaskentatehon vähentymiseen, johon ovat osittain vaikuttaneet muun muassa Yhdysvaltain Texasin kuuma sää ja jenkkilouhijoiden osallistuminen paikalliseen kysyntäjoustoon. Aolla olevasta kuviosta näkee, että nyt vaikeusasteen alentuman myötä louhintateho on jälleen nousussa syyskuun alun paikallisista pohjista.

Kuvio 3. Vaikeusaste, verkon laskentateho ja bitcoinin hinta vuoden 2023 aikana. Lähde: Glassnode

Louhijoiden tilannetta voi tarkastella usealla eri indikaattorilla kokonaiskuvan muodostamiseksi, mutta eräs suosittu on Miner Position Index -luku. Sen voi ajatella kuvaavan louhijoiden myyntiasemoitumista eli mitä alemmas MPI painuu, sitä parempi. Alla olevasta kuviosta 4 näkee, että elokuun puolivälissä ja syyskuun alussa myyntipainetta oli, mutta 14 SMA on kuitenkin laskusuunnassa. Tämä viittaa siihen, että louhijoiden myyntipaine saattoi olla vain hetkellistä.

Louhijat eivät ole varsinaisesti markkinoilla keinottelijoina tai sijoittajina, vaan niiden tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon bitcoinia mahdollisimman matalin kuluin ja saada tuotannolleen mahdollisimman hyvä hinta. Alla olevasta kuviosta näkee, että louhijat myivät elokuussa paljon bitcoinia ja nyt tilanne on jälleen hieman rauhoittunut.

Kuvio 4. Louhijoiden asemaa kuvaava MPI-luku pidemmältä aikaväliltä. Lähde: CryptoQuant, Ambcrypto

Louhinnan keskimääräiset kustannukset ovat siis kasvaneet ja bitcoinin hinta on puolestaan laskenut, joten louhijoiden kannalta tilanne ei ole paras mahdollinen. Toisaalta monet teollisen mittakaavan louhijat ovat kasvattaneet puskureitaan viime vuoden kryptofinanssikriisistä viisastuneina ja tarttuneet riskienhallinnan uusiin välineisiin ja erikoisrahoituksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Toisaalta on tärkeää pitää mielessä, että historiallisesti louhijat eivät ole kovin halukkaita myymään tuotantokustannusten ollessa hyvin lähellä markkinahintaa (ellei niiden ole pakko syystä tai toisesta myydä, esimerkiksi rahoitusmenojen kattaminen, investoinnit jne.). Osa louhijoista, kuten Riot Platforms, kykenee muovaamaan kustannusrakennetaan osallistumalla muun muassa Texasin sähköverkon vakauttamiseen.

Louhijoiden viimeisimmät myynnit vaikuttavat siis olleen pieni trendipoikkeama, vaikka ne voikin dataa tarkastelemalla huomata. Tämä vahvistaa näkemystämme siitä, että louhijoilla ei vaikuta olevan välitöntä suurta myyntitarvetta, vaikka markkinatilanne ei ole niiden kannalta optimaalinen. Laskentatehon jatkuva kasvu johtaa myös vaikeusasteen kasvuun, jonka myötä kalliisti louhintaa pyörittävien louhijoiden on ennemmin tai myöhemmin rationaalista vähentää toimintaansa (tai sulkea louhintaoperaatiot täysin). Viimeistään ensi vuonna tapahtuvan lohkotuen puoliintumisen myötä heikoimmat louhijat ovat pakotettuja pois verkosta, elleivät ne onnistu varmistamaan edullisempaa kustannusrakennetta eli käytännössä hyvin edullista energialähdettä.

Bitcoinin hintakehitys voi kuitenkin vaikuttaa tilanteeseen, sillä bitcoinin spot-hinnan voimakas liike ylös- tai alaspäin voi saada louhijat siirtymään nopeasti myyntilaidalle realisoimaan varantojaan.

Laskentatehon sijaan huomio onkin syytä aina kiinnittää ensisijaisesti vaikeusasteen kasvuun. Laskentateho on kohinaa, mutta vaikeuaste on signaali – ja mitä korkeammalle vaikeusaste kapuaa, sitä turvallisempi Bitcoin on globaalina arvonsiirtoverkkona (koska sen turvana on entistä enemmän laskentatehoa).

-tb


Tässä materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot, kaaviot, arviot ja ennusteet ovat kirjoittajan valikoimia, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä kirjoittaja tai muukaan taho sitoudu päivittämään muutoksia materiaaliin. Materiaali ei väitä välittävänsä täydellistä tai ehdottoman oikeaa kokonaiskuvaa. Kirjoitus ei ole sijoitussuositus tai -neuvontaa. Don’t trust, verify. Do your own research.

Onko sinulla kysyttävää, askarruttaako jokin asia tai haluatko antaa meille palautetta? Ota yhteyttä!

Vastaanota uusimmat näkemyksemme sähköpostitse

What the heck is CARE?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mollis, lectus sit amet scelerisque cursus, tortor ipsum consectetur quam, eget sagittis mi mauris dictum diam. Suspendisse tempus feugiat pharetra. Nulla luctus malesuada nisl, molestie pharetra nisl condimentum at. Suspendisse id finibus tortor, et aliquet urna. Duis et ex arcu. Nunc in faucibus sem, sit amet tincidunt enim.

Mauris pellentesque finibus ex at eleifend. Pellentesque et magna vel arcu mattis hendrerit. Phasellus sed interdum nibh. Suspendisse vehicula tortor at blandit laoreet.

What the heck is Proof Of Work?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mollis, lectus sit amet scelerisque cursus, tortor ipsum consectetur quam, eget sagittis mi mauris dictum diam. Suspendisse tempus feugiat pharetra. Nulla luctus malesuada nisl, molestie pharetra nisl condimentum at. Suspendisse id finibus tortor, et aliquet urna. Duis et ex arcu. Nunc in faucibus sem, sit amet tincidunt enim.

Mauris pellentesque finibus ex at eleifend. Pellentesque et magna vel arcu mattis hendrerit. Phasellus sed interdum nibh. Suspendisse vehicula tortor at blandit laoreet.