Bitcoinin Schrödingerin malli

Tässä muistiossa esitetään uusi tapa hahmottaa bitcoinin arvoa arvon säilyttäjänä ja tätä
ominaisuuskokonaisuutta kuvaava valuaatio- eli arvostusmalli. Mallissa tarkastellaan bitcoinin potentiaalia siepata perinteisten omaisuuserien, kuten kiinteistöjen, osakkeiden ja joukkovelkakirjojen, rahapreemio.

Uusi malli, niin sanottu bitcoinin Schrödingerin malli, perustuu kvanttisuperposition käsitteeseen, jonka mukaan tietty järjestelmä voi olla useassa eri tilassa samanaikaisesti. Järjestelmä saavuttaa tosiasiallisen havaitun tilansa vasta, kun joku havainnoi sen. Bitcoinilla on kaksi mahdollista tulevaisuuden tilaa: Bitcoin epäonnistuu ja on arvoton (ns. Buffett-Munger-skenaario) tai Bitcoin onnistuu sieppaamaan perinteisten arvon säilyttäjien rahapreemion kokonaan ja/tai osittain (ns. Saylor-skenaario).

Maailman keskuspankit ovat toteuttaneet 2010-luvulla ennennäkemättömän rahapoliittisen
kokeen, jonka tuloksena ihmisten käsitykset rahan arvosta ovat muuttuneet perustavalla tavalla. Sijoittajat ovat hakeneet käteisen sijaan turvaa muista omaisuuslajeista, jonka seurauksena finansialisaatio on kiihtynyt ja erilaisten omaisuuslajien rahapreemio on kasvanut.

Mallissa bitcoinin arvo perustuu todennäköisyyksiin siitä, että se onnistuu sieppaamaan osan tai kaiken muiden omaisuuslajien rahapreemion.

Suomenkielinen muistio perustuu Swan Researchin julkaiseman raportin käännökseen. Suomenkielinen versio ei kaikilta osin vastaa alkuperäistä.


Bitcoinin Schrödingerin malli – Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä

Kirjoittajat: Raphael Zagury & Team Swan
Suomentanut ja muokannut: Thomas Brand

Coinmotion Research
Tutkimuksia, selvityksiä ja julkaisuja

Vastaanota uusimmat näkemyksemme sähköpostitse